Suomen Lääkärilehden arvostelu
Suomen Lääkärilehden arvostelu

Akseli Hemmingin Kuoleman laakso. Voiko syöpää hoitaa kokeellisin menetelmin? on Vuoden tiedekirja -ehdokas 2016.

Vuoden tiedekirja -palkinnon tarkoituksena on nostaa esille ansiokasta tutkimuskirjallisuutta. Vuoden 2016 palkintoraatiin kuuluvat dosentti Ulla-Maija Peltonen (humanistiset tieteet), professori Jukka Rantala (yhteiskuntatieteet) ja professori Erik Bonsdorff (luonnontieteet).  Raadin sihteerinä toimii Tieteellisten seurain valtuuskunnan julkaisupäällikkö Johanna Lilja. Palkinnon rahoittaa Suomen tiedekustantajien liitto.


Raati on tutustunut marraskuun 2016 alkuun mennessä ilmestyneisiin kirjoihin kustantajien luetteloiden sekä tiedetoimittajien ja tutkijoiden tekemien ehdotusten perusteella. Kun sekä suurten kustannustalojen että pienkustantajien tuotanto oli käyty läpi, arviointiin päätyi noin 60 nimekettä. Aineistoa rajatessa sovittiin, että Vuoden tiedekirja voi olla myös synteesi tai yhteenveto aiemmin erikseen julkaistuista artikkeleista.    


Koska Vuoden tiedekirja -palkinto on ainoa yleinen tiedekirjapalkinto Suomessa, raati päätti kiinnittää huomiota juuri tiedekirjalle tyypillisiin piirteisiin, kuten vertaisarviointiin, asiaankuuluvaan lähdeviitteistöön, toimivaan rajaukseen sekä käsiteltävien kysymysten, käytettyjen menetelmien ja taustalla olevien ajatusten esiin tuomiseen. Lopullisen ehdokaslistan teoksissa valintaperusteina olivat myös aiheen relevanttius – se, miten teos luo uutta tai syventää olemassa olevaa tietoa ja herättää keskustelua. Ansioksi katsottiin myös, jos kirja saa lukijan ajattelemaan uudella tavalla. Palkinnolla halutaan kannustaa tutkijoita julkaisemaan korkeatasoisia tiedeteoksia.


Palkinto jaetaan Tieteen päivillä 11.1.2017.


Lisätietoja:

https://tsv.fi/fi/uutiset/vuoden-tiedekirja-ehdokk...