Nermes, Maarit. Medborgarmedia. Mer än 40 år av  icke-kommersiell  närradio och  lokal-TV  verksamhet även i  Finland. Nomerta Förlag 2016.  ISBN 978-952-7018-04-0.

Hinta
22,00 €
Nermes, Maarit. Medborgarmedia. Mer än 40 år av  icke-kommersiell  närradio och  lokal-TV  verksamhet även i  Finland

Nermes, Maarit. Medborgarmedia. Mer än 40 år av icke-kommersiell närradio och lokal-TV verksamhet även i Finland

Medborgarmedieboken berättar om hur medieformen, som föddes i Latinamerika,  anlände först till Nordamerika och sedan till Europa, Afrika och Asien. Medborgarmedierna har under årtionden producerat icke kommersiell medborgarjournalism för radio, television och nuförtiden lähtökohtainternet. Medborgarmedierna har gett en röst åt dem som ingen haft, som t.ex. invandrare, ursprungsbefolkningar,
arbetslösa, psykpatienter och fångar, men också åt olika grupper i majoritetsbefolkningen. Medborgarmedia fungerar som utbildnings- och bildningsorganisation och som redskap för att aktivera gemenskaper och för utveckling. Dessutom breddar den mediefältet och erbjuder media- och IT-utbildning.

I världen fungerar tusentals medborgarmedier. I Europa fungerar medborgarmedier i så gott som alla EU-medlemsländer, även i Finland, trots att medborgarmedian inte erkänns i landets kommunikationslagstiftning. Speciellt för Finland är de huvudsakligen Österbottninska finlandssvenska lokaltelevisionerna. I nuläget fungerar i Finland fem radio- och ett tjugotal televisionskanaler och några nätmedier.

Boken du har i din hand är en översättning av den första finska faktaboken om denna av Europeiska unionen, UNESCO och Världsbanken erkända medborgarmedian.