Avustetut atomimyllyt tulossa tammikuussa 2017
Avustetut atomimyllyt tulossa tammikuussa 2017

Avustetut atomimyllyt -kirja käsittelee sitä miksi valtiot suojelevat ja tukevat ydinvoimaa monin eri tavoin: suorana tukena,verohelpotuksin, siirtämällä kustannukset veronmaksajille sopimuksin, sotilasbudjetteihin, ydinvoimaviranomaisille, maksamalla tutkimuksen ja koulutuksen, tukemalla ydinvoimaa omistavia yhtiöitä, kuten Suomessa Mankala-järjestelmällä ( pörssiyhtiöt "yleishyödyllisinä") ja ns. energiaintensiivisen teollisuuden tukena jne. Kirja on ensimmäinen suomenkielinen katsaus ydinvoimatukiin ja yritys arvioidan tukien määriä Suomessa.

Ydinsähkön todellisesta hinnasta on monta tarinaa, koska alan teknologia on riskipitoista, arvaamatonta ja kustannuksia voi syntyä satoja, jopa satojatuhansia vuosia voimaloiden sulkemisen jälkeen. Maailmanpankkin sisällä on suhtauduttu jo 1980-luvulla kriittisesti ydinsähkön todelliseen hintaa, joten vihdoin vuonna 2013 pankki ilmoitti, ettei se rahoita enää ydinvoimaa. Citigroupin analytikot puolestaan totesivat vuonna 2008, ettei atomivoima-ala ole Euroopassa kannattavaa ilman merkittävää valtioiden tukea. Yhdysvalloissa on laskettu, että ydinsähkössä on 50,1– 114,2 $/MWh, noin 44–100 €/MWh tukea eli todellinen ydinsähkön hinta on yli kaksikertainen nykyiseen markkinahintaan nähden. Vanhoissa voimaloissa on merkittävä historiallinen tuki, noin 70 €/MWh, koska mikään voimalan panos ei ole ollut lähelläkään markkinahintaa sotateollisuuden ja valtion tukiessa toimintaa. Uusissa voimaloissa suurimmat tuet muodostuvat valtion lainavakuuksista, verohelpotuksista, alihintaisista onnettomuus- ja ydinjätevastuista. 7 Tässä kirjassa yritetään hahmotella myös Suomen ydinsähkön todellista hintaa Yhdysvalloissa tehtyjen laskelmien pohjalta. Suomessa piirit ovat pienet, joten energia-, metsä- ja metalliteollisuuden sekä niitä rahoittavien ja omistavien pankkien, vakuutusyhtiöiden ja työeläkeyhtiöiden etu on se, että ydinvoima pysyy läpisubventoituna, alan toimijoille edullisena vaihtoehtona, jonka riskit on sosialisoitu nykyisille ja tuleville veronmaksajille monta polvea eteenpäin.


7 Koplow, Doug. NUCLEAR POWER: Still Not Viable without Subsidies. Union of Concerned Scientists February 2011 http://www.ucsusa.org/sites/default/files/legacy/assets/documents/nuclear_power/nuclear_subsidies_report.pdf